0
خانه سبدخرید 0 حساب کاربری ثبت نام

درباره فروشگاه اینترنتی باکال

در باره در باره
در باره

معرفی وبسایت باکال

شــرکت توليدی و صنعتی کارو صنعت رایکا  بـا نام تجاری urumad در شهرستان اروميه مرکز استان آذربایجان غربی و در همسایگی چهار کشـور ترکيه، آذربايجان، ارمنستان و عراق واقع شده ودر زمينی به مسـاحت 100000 متـر مربع و زيربنايی در حدود 60000 متر مربع تاسـیس شـده اسـت و در حال حاضر 60 نفـر در بخشهای مختلف شـرکت بطور مسـتقيم مشغول بکار ميباشند.

  • 4001

    کاربران ثبت نام شده
  • 1010

    در روز بازدید کننده
  • 250

    کل محصولات